آرشیو » فرق و ادیان

نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ اراده خدا ۱
1 ماه قبل

نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ اراده خدا ۱

طرح نظریه «معنا»، رویکردی وجود شناختی برای تحلیل و تبیین فعل و صفات فعلی خداوند است که متکلمان مدرسه کوفه به ویژه هشام بن حکم از آن بهره برده اند. از میان صفات فعلی خداوند، اراده بارزترین صفت است که در نگاه متکلم بزرگِ این دوره از تاریخ کلام امامیه، به «حرکت» شناسانده می شد. […]

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی نویسنده: دکتر رضا برنجکار
2 ماه قبل

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی نویسنده: دکتر رضا برنجکار

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی نویسنده: رضا برنجکار دانلود کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی دکتر رضا برنجکار