برچسب » استفتاء از معظم له پیرامون اجراء نذورات با شرایط به وجود آمده

استفتاء ازآيت الله العظمي نوري همداني پیرامون اجراء نذورات با شرایط به وجود آمده
2 ماه قبل

استفتاء ازآيت الله العظمي نوري همداني پیرامون اجراء نذورات با شرایط به وجود آمده

استفتاء از معظم له پیرامون اجراء نذورات با شرایط به وجود آمده اگر نذر محدود به زمان خاص نیست می‌توان به تأخیر انداخت و اگر صیغه نذر خوانده و محدودیت زمانی هم دارد مثلاَ نذر کرده در روز عاشورا این نذر اجراء گردد و تمام شرایط هم فراهم است باید نذر اجراءگردد و قابل تغییر […]