برچسب » اسیران_دشمنان اسلام_ناصبی

حدیث: امام جواد علیه السلام
3 ماه قبل

حدیث: امام جواد علیه السلام

به درستی هرکه سرپرستی یتیمان آل محمدصلی الله علیه و آله همان ها که از  امامشان دور افتاده و درحیرت جهل غوطه ور                                                                  […]