برچسب » امامت_نقش شورا

مقاله: نقش شورا در امامت
3 ماه قبل

مقاله: نقش شورا در امامت

نقش شورا در امامت پيرامون امامت حضرت على و ديگر امامان دو ديدگاه در ميان اهل سنت وجود دارد: يكى اثبات امامت از طريق بيعت و ديگرى اثبات امامت از طريق شورا. در نوشتار حاضر نويسنده در راستاى تبيين نقش شورا در امر امامت، مباحث خود را در سه محور ارائه مى كند: ۱ خداى […]