برچسب » امام رضا

دیدار مومن در روز غدیر در بیان امام رضا
2 ماه قبل

دیدار مومن در روز غدیر در بیان امام رضا

  امام رضا علیه السلام فرمودند: کسی که در روز غدیر مومنی را دیدار کند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد می کند و قبرش را توسعه می‌دهد و هرروز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت می‌کنند و او را به بهشت بشارت می‌دهند.