برچسب » امیر المومنان

واقعه غدیر یا اکمال دین
2 ماه قبل

واقعه غدیر یا اکمال دین

واقعه غدیر یا اکمال دین عید غدیر نویسنده: آیت الله جعفر سبحانى پیامبر گرامى (ص ) در سال دهم هجرت براى انجام فریضه و تعلیم مراسم حج به مکه عزیمت کرد. این بار انجام این فریضه با آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن را (حجة الوداع ) نامیدند. افرادى […]