برچسب » اینفوگرافی_غدیر

اینفو گرافی: برخی از وقایع مهم زندگی حضرت علی علیه السلام
2 ماه قبل

اینفو گرافی: برخی از وقایع مهم زندگی حضرت علی علیه السلام

در راه علی اگر هلاکم سازند بر عرش روم چو زیر خاکم سازند گویند که ناپاک نبر نام علی من نام علی برم که پاکم سازند