برچسب » توسل به ائمه شرک نیست؟

آیا توسل به غیر خدا ، شرک نیست؟
3 ماه قبل

آیا توسل به غیر خدا ، شرک نیست؟

آيا خضوع، خشوع و توسل به غير خداوند (ائمه عليهم السلام) با توجه به توحيد در عبادت، نوعي شرك به خدا نيست؟ اگر نيست، به چه دليل؟ يكى از مهم‌ترين وظايف انبيا دعوت آدميان به پرستش خداى يكتا و نفى پرستش هر موجود ديگرى بوده است. توحيد در عبادت، يك نوع توحيد عملى است و […]