برچسب » روز شمار_غدیر

۱۰روز تا غدیر
2 ماه قبل

۱۰روز تا غدیر

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت بردست نبی گل ولایت بشکفت شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات چون منزلت علی پیمبر می گفت