برچسب » سوژه سخنرانی محرم[1]

سوژه سخنرانی محرم[۱]
2 ماه قبل

سوژه سخنرانی محرم[۱]

سوژه سخنرانی محرم[۱] مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : سوژه سخنرانی محرم/ تالیف جمعی از نویسندگان مجله مبلغان[به سفارش] معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم. مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، ۱۳۹۴٫ مشخصات ظاهری : ۷۱۵ص.۳ جلد فروست : کتابهای مبلغان؛ ۱٫ یادداشت : چاپ اول. یادداشت : کتابنامه […]