برچسب » شرایط و آداب مباهله چیست؟

شرایط و آداب مباهله چیست؟
2 ماه قبل

شرایط و آداب مباهله چیست؟

سوال آیا مباهله باید شرطی داشته باشد تا با کسی مباهله کنیم؟ آیا هر کسی برای اثبات ایمان خویش می تواند مباهله کند، به تعبیر دیگر آیا مباهله یک حکم عمومی است یا این که مخصوص زمان پیامبر صلی الله علیه و آله است؟ در چه مورد می شود مباهله کرد؟ در آیات قرآن جریان […]