برچسب » صوت_غدیر

صوت: سه فرضیه برای جانشینی پیامبر
2 ماه قبل

صوت: سه فرضیه برای جانشینی پیامبر

سه فرضیه برای جانشینی پیامبر

صوت: غدیر رسمیت ولایت امیر المومنین  پس از پیامبر
2 ماه قبل

صوت: غدیر رسمیت ولایت امیر المومنین پس از پیامبر

صوت: غدیر رسمیت ولایت امیر المومنین پس از پیامبر

فیش منبر: ناله های شیطان
2 ماه قبل

فیش منبر: ناله های شیطان

فیش منبر عید غدیر:ناله های شیطان دانلود  

صوت:احیای امامت مهم ترین پیام غدیر
2 ماه قبل

صوت:احیای امامت مهم ترین پیام غدیر

احیای امامت مهم ترین پیام غدیر‌ مقام معظم رهبری