برچسب » غدیر_رنگ آمیزی

رنگ آمیزی: ویژه غدیر
2 ماه قبل

رنگ آمیزی: ویژه غدیر

این عید سعید حیدر کرار است شادی و شعف به عرش حق بسیار است ذکر صلوات بر محمد امروز خشنودی آل عترت و اطهار است عید سعید غدیر خم مبارک باد