برچسب » غدیر_کلیپ

کلیپ: علی مع القرآن والقرآن مع علی
2 ماه قبل

کلیپ: علی مع القرآن والقرآن مع علی

علی مع القرآن والقرآن مع علی

کلیپ: آیات ولایت(آیه۶۷ سوره مائده)
2 ماه قبل

کلیپ: آیات ولایت(آیه۶۷ سوره مائده)

در مکتب دین به تخته استاد نوشت از بعد علی محمد نیک سرشت بی حب علی به کس میسر نشود نوشیدن آب کوثر و بوی بهشت  

کلیپ : دفاع از مظلومیت امیر المومنین
2 ماه قبل

کلیپ : دفاع از مظلومیت امیر المومنین

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت بردست نبی گل ولایت بشکفت شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات چون منزلت علی پیمبر می گفت عید سعید غدیر خم مبارک باد ***  

کلیپ: اهمیت غدیر
2 ماه قبل

کلیپ: اهمیت غدیر

صد شکر که پیغمبر رحمت داریم هم دست به دامان ولایت داریم با ذکر شریف و مستجاب صلوات امید شفاعت به قیامت داریم عید سعید غدیر خم مبارک باد

کلیپ غدیر: تبیین واقعه غدیر از آیات قرآن
2 ماه قبل

کلیپ غدیر: تبیین واقعه غدیر از آیات قرآن

امروز که دین مصطفی شد تکمیل با آیه ی اکملت لکم در تنزیل بر ختم رسالت و ولایت صلوات رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل عید سعید غدیر خم مبارک باد