برچسب » كاربست_ عقل_ عملي_ در _استنباط _آموزه هاي _كلامي _با_تكيه_ بر _متون _كلامي_

مقاله: كاربست عقل عملي در استنباط آموزه هاي كلامي با تكيه بر متون كلامي
3 ماه قبل

مقاله: كاربست عقل عملي در استنباط آموزه هاي كلامي با تكيه بر متون كلامي

كاربست عقل عملي در استنباط آموزه هاي كلامي با تكيه بر متون كلامي نویسنده: دکتر رضابرنجکار دانلودمقاله