برچسب » ولایت_پیوند

دنیا و آخرت مردم در دست دو دسته از امامان
3 ماه قبل

دنیا و آخرت مردم در دست دو دسته از امامان

بیانات رهبری دنیا و آخرت مردم در دست دو دسته از امامان مسئله‌ی امامت، یک مسئله‌ی مخصوص مسلمانها یا مخصوص شیعیان نیست. امامت یعنی یک فردی، یک گروهی بر یک جامعه‌ای حکمرانی میکنند و جهت حرکت آنها را در امر دنیا و در امر معنویت و آخرت مشخص میکنند. این یک مسئله‌ی همگانی است برای […]