برچسب » پاورپوینت_غدیر

پاور پوینت: تواتر حديث غدير از ديدگاه علماي اهل سنت
2 ماه قبل

پاور پوینت: تواتر حديث غدير از ديدگاه علماي اهل سنت

تواتر حديث غدير از ديدگاه علماي اهل سنت دانلود

پاورپوینت: مسابقه غدیر
2 ماه قبل

پاورپوینت: مسابقه غدیر

مسابقه غدیر دانلود  

پاور پوینت: عید محمد و آل محمد
2 ماه قبل

پاور پوینت: عید محمد و آل محمد

عید محمد و آل محمد دانلود

پاور پوینت:  تبلیغ در غدیر
2 ماه قبل

پاور پوینت: تبلیغ در غدیر

تبلیغ در غدیر دانلود

پاور پوینت: امامت در قرآن
2 ماه قبل

پاور پوینت: امامت در قرآن

امامت در قرآن دانلود

پاور پوینت : دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا۲
2 ماه قبل

پاور پوینت : دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا۲

دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا۲ دانلود

پاور پوینت: دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا۱
2 ماه قبل

پاور پوینت: دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا۱

دستور خدا ، رسول خدا، ولی خدا دانلود

پاورپوینت: معنای ولی از دیدگاه خلفا
2 ماه قبل

پاورپوینت: معنای ولی از دیدگاه خلفا

معنای ولی از دیدگاه خلفا دانلود

پاورپوینت: بررسی روایت علی ولیکم من بعدی
2 ماه قبل

پاورپوینت: بررسی روایت علی ولیکم من بعدی

بررسی روایت علی ولیکم من بعدی دانلود

پاورپوینت: بررسی روایت علی مع الحق والحق مع علی
2 ماه قبل

پاورپوینت: بررسی روایت علی مع الحق والحق مع علی

بررسی روایت علی مع الحق والحق مه علی دانلود